I ett redan hårt förgiftat Östersjö hav dumpar man ytterligare 20 ton av något gift som man inte heller vet hur det påverkar våra livsmedel. Nyligen var det en brasklapp om en stor post kärnavfall norr om Gottland, avloppsvatten från land och fritidsbåtar.

Hormonprepparat som inverkar på fiskens kön, flamskyddsmedel från kläder, båtar som förliser med mer eller mindre olja och bensin, listan blir bara längre.

I denna kemisjö simmar de livsmedel som skall förse oss människor med protein, kalcium, jod och andra nödvändiga näringsämnen. Vill nog påstå att det finns mycket få krafter som motverkar dessa kemiska tillsattser.

Var tog nolltoleransen vägen?? Det blir bara mer icke önskvärda utsläpp i den redan hårt drabbade Östersjön. Finns det inga planer på att minska utsläppen, därmed öka möjligheten till mer och mindre giftig fisk. Vore trevligt att våga erbjuda mina vänner och gäster en fiskrätt med små mängder gift.

Grönsakerna har mindre mängd gift vid odlingstillfället och är om några år på väg mot mindre mängd gift om man kan hoppas på mindre mängd utsläpp.

Tycker det är hög tid att rensa Östersjön från så mycket gift som bara möjligt är, glöm ej heller senapsgasen runt Bornholm. Fram för ett renare Östersjön, NU Nu !!

Oscar.