Klaga på skolmaten/äldrematen, gör något i stället. Tänk på kunden (barnen och de äldre), vad är bäst för dem. Gör en kallkyl, erbjud de lokala odlarna möjligheter till att sälja mindre poster osv.

Vill man nu ha lokalt producerade livsmedel måste det göras lokala satsningar på lång sikt, möjliggöra för lokala entreprenörer, skriva avtal, jobba för en framtid med ett lokalt producerad livsmedelsindustri. Värna sina lokala odlare och inte minst de lokala kunnandet i matlagning.

Det fodrar också en utbildningsform för att producera glada matlagare som är väl insatta i de lokalt producerade livsmedel som kan ligga till grund för den mat som skall serveras. Höj kvaliteten på de gymnasieskolor som är i området, laga mat av de lokalt producerade livsmedlen, värna den kunskap som ratats i så många år. Den svenska husmanskosten med inslag av lokala tillägg.

Varje kommun har invånare av olika nationaliteter, ta till vara detta, skapa de lokala kök som har förmågan att spegla invånarna i kommunen. Laga mat från grunden, då fodrar det kunnig personal och mycket välutrustade kök.

Börja nu!! Det har gått alldeles för lång tid, ta till vara den kunskap som finns kvar. De äldre som finns på våra boenden har kunskap, rådgör med dem innan det är försent.

Har erbjudit olika gymnasieskolor utbildningar som skulle kunna ge de förutsättningar till en mer närproducerad och lokalt förankrad utbildning i matlagning. Har inte passat de duktiga utbildningsplatserna i Kalmar kommun. Nu står man med tomma utbildningsplatser, det kan ej erbjudas alternativ då man ej jobbar för ett mer långsiktigt utbildnings plan.

Oscar.