Vem var intresserad av miljön, mindre gift i maten ? Den globala uppvärmningen ? Det är giftdropparna som ger effekten i våra livsmedel. Varför odla ekologiskt när giftet kommer från himmelen.

Nu finns det planer på att bygga och utveckla en storflygplats i lilla Emmaboda, inte så bra för de livsmedelsproducenter som har sin utkomst i det markområde som ligger i linje med rutten.

Samtidigt i samma kommun diskuterad värdet av ekologisk mat till ungdoms och pensionärers mat, vikten av att köpa minst 25% ekologiskt. till vilken nytta om man nu diskuterar att smutsa ner luften med mer gifter i det aktuella området.

Var tog miljöintresset vägen, intresset finns nog men kunskapen försvann med planerna på att satsa på en storflygplats. Många andra kommuner funderar på hur man kan minska giftutsläppen i naturen, att då Emmaboda kommun tänker bygga en ny flygplats är inte så smart.

Bättre vore att ordna ett utvecklings center för hur man kan transortera människor på ett miljövänligt sätt, kanske rälsbaserat. Dagens tåg är inte att lita på och bör utvecklas till en mer fungerade alternativ. Utvecklingen går framåt och då bör även Emmaboda kommun satsa på en ny möjlighet, kanske i luften som ej lämnar efter sig gifter i vår mat. Jobba på det i stället.

Oscar.