Äntligen kommer ett beslut från regeringen som ger oss utbildade lärare möjlighet att skapa den skola vi har kunskaper för. Varför vänta till 2012, börja till höstterminen 2010. Ända sedan 1995 börjades det att anställas outbildade i stället för, vilket har givit oss utbildade lärare en dålig klang. En annan variant är lokal behörighet – har heller ingen utbildning, kan vara en arbetslös kompis.

Kunskap har ej varit av intresse, elevpengen har styrt skolans kvalitet. Mer elever desto mer peningar, billiga utbildare gav mer peningar till skolorna. Kvalitet var ett tomt ord som eleverna blev varse när de sökte in på högskolan. Vad var “Studenten” värd när kunskapen tröt, roligt med studentmössa dagarna efter avslutat gymnasieskola.

Studenten försvann för mer än 40år sedan, varianten av i dag är lika mycket värd som mössan de köper ca 150:-. Inte nog med att eleverna blir lurade på kunskap som behövs i högre studier, även föräldrarna som tror att deras barn har kunskap som fodras till högre studie.

Många elever var mycket medvetna om dessa okunniga utbildare, lätt som elev att briljera med kunskap när utbildaren själv ej har kunskap och på det viset få ett betyg som MVG. En behörig lärare hade bedömt G. Betygens kvalitet är ej att tänka på, fråga högskolan.

Har varit ansvarig att validera elever till KY – vuxenutbildningar på olika utbildningsplatser i småland. Nässjö i norr till Karlskrona i söder resultatet har inte varit att skryta med, det blir att sänka utbildningskraven på kursen inte ok. Även yrkesrådet är bekymrade med de studenter som slutar gymnasieskolan, lika samma med som skall anställa de så kallade studenterna.

Oscar.