Hur många av skolans lärarna har behörighet, har en godkänd högskoleexamen till sitt yrke. Är den pedagog i det ämne som ges undervisning i ?? Är behörig till att sätta betyg, skriva omdömen. Elever och föräldrar har rätt att veta vem som undervisar eleverna och informerar föräldrarna, behörig eller obehörig. Lokal liten betygskurs/skrivna omdömen, fått egentillverkade diplom.

Är det som på en del Gymnasieskolor, där obehöriga med knappa kunskaper prioriteras före behörig. På gymnasieskolan döps gymnasieexamen som studenten, väger ganska tunt när det söks jobb eller när högskolestudier börjar.

Varför underminerar man Gymnasieexamen med en så kallad student?

Studenten försvann för mer än 40 år sedan och var ett tufft prov som inte alla klarade, i dagens gymnasieskola finns ej varken liknande prov eller kunskap. Dagens student är enbart ett sätt att för marknaden att undergräva gymnasisternas ekonomi och göra ett jippo i två dagar med en tom plånbok.

Gör en gymnasieexamensbal som står för det gymnasisterna har gjort sig förtjänta av. Som sträcker sig över hela avslutningsveckorna med en behållning som tillfaller dem som slutat gymnasiet.

Glöm studenten och jobba fram en Gymnasieexamensavslutning som ger alla gymnasieelever baskunskaper till jobb eller högskola. Kräv en gymnasieskola som elever och föräldrar kan vara stolta med. Höj kvaliteten på alla skolformer, håller med Björklund gör en skola för alla som vill lära. Ge alla dem som vill lära en möjlighet till just detta.

Begär endast behöriga lärare till alla utbildningar, det höjer kvaliteten på utbildning och skola. Det är dags att börja med detta redan till hösten, varför vänta till 2011, börja nu.

Oscar.