Har vid ett flertal tillfällen skrivit om den o- hygien som finns vid matlagning, och den okunskap som är vid livsmedelshantering. Återigen kommer det löpsedlar på kvällspressen hur det är med våra trevliga julbord. Samma visa varje år att restaurangbranschen inte håller måtten när det är inspektion från kunnig hygienispektörer. Som utbildare blir man lika bedrövad varje gång, når ej hygienkunskapen fram eller. Kan det vara så att det ej är våra utbildade kockar som är ansvariga för hygienmissarna, kan det vara köksbiträdena. Fan vet men det är trist att de som har ansvaret för köket inte gör sitt jobb.

Efter det man ser på TV- n med dessa så kallade stjärnkockar får ni gärna behålla dem i Stockholm. Så ohygieniska kockar hoppas jag inte vi har i övriga landet, varken huvudbonad eller relevanta redskap. Få av dem kan hålla i en kniv på ett bra sätt, än mindre visa en kunnig livsmedelshantering. Jag som utbildar kockar blir mycket ledsna när det visas på TV- n och i andra sammanhang, dock visar det sig att en del så kallade stjärnkockarna ej avlagt yrkesprov. Vilket egentligen inte försvarar okunskapen i yrkeshanteringen och hygien, borde alla livsmedelsarbetare veta.

Oscar.