Ett stort tack till alla som fixade till det med smällare och andra pyrotekniskaleksaker som förser vår natur med mer gifter. Varje liten smäll ger mer gift i de livsmedel som produceras i de öppna landskap som ger så mycket glädje.

Då det skall firas med smällare och nya fantastiska festligheter skall invigas, finns det ingen hejd på vad som får släppas ut. När det gäller vardagen finns det ingen hejd på vad som skall förbjudas. Som exempel kan nämnas en liten by utanför den stora världsmetropolen Kalmar, det gäller då det fruktansvärda mineralen forsfor.

Ett antal fastighetsägare vars avlopp inte har kommunens godkännande, tillsammans producerar dessa fastighetsägare lika mycket forsfor som bondens tre kor. Det är en bråkdel av vad Lantbrukaren sprider på sin åker under våren.

Vore intressant att veta den gemensamma mängden gift som släpps ut vid ett sådant fyrverkeri bombardemang. Oftast siktar man ut över vatten, det drabbar då mestadels fisk och fågel. Vinden kan dock ändra på detta så fler får glädjen av de gifter som exponeras vid glädjetillfället.

Inte att förglömma alla andra skador som sker i samband med fyrverkerihanteringen, skadade barn, byggnader, djur och som ovan redan nämnt stor del av livsmedelsproduktionen. Så ett stort tack till dem som ordnar och arrangerar dessa giftaftnar med dunder o brak.

Vi som önskar en renare natur, hade varit gladare om man avsatt de peningarna till Cancerfonden och gått miste om de gifterna på vår mat.

Oscar.